S čím hlavně jdeme do voleb

Městská hromadná doprava v Teplicích - pro Tepličáky po Teplicích zdarma

Veřejná hromadná doprava v Teplicích funguje dobře. Autobusy i trolejbusy jezdí téměř do všech míst a v dostatečných intervalech. Navíc minimálně trolejbusy jsou díky razantní obměně velmi mladé.

Co však spoustu lidí trápí je její cena pro občany. Město na dopravu již dnes doplácí. Provozuje ji soukromý subjekt, ale přesto má město možnost rozhodnout o výši tarifů jízdného a rozsahu dopravy. Následně uhradí dopravci takzvanou prokazatelnou ztrátu, která mu vznikne tím, že nemůže tarif a jízdní řád stanovit podle vlastního uvážení.

Druhou formou, kterou město ovlivňuje - konkrétně trolejbusovou dopravu - je to, že nakupuje trolejbusy za své prostředky a následně je dopravci pronajímá. Aby to nebylo úplně jednoduché, jezdí přes město i doprava příměstská, dotovaná krajem. Vzhledem k tomu, že ji aktuálně provozuje jeden subjekt, rozdíl se nepozná. Hůře se ale stanovuje, co je vlastně v gesci města.

Smlouva se stávajícím dopravcem končí, vypisuje se nové výběrové řízení, v rámci kterého chce město celkem pragmaticky určit jako tu skutečně městskou dopravu tu trolejbusovou. Trolejbusové tratě dnes pokrývají téměř celé město. Několik míst kde nejsou "dráty" je možné zajistit trolejbusy na hybridní pohon (část trasy umí jet bez "drátů:).

Někdo sice může mít k trolejbusům a „drátům“ výhrady, ale tento velmi ekologický způsob dopravy už k Teplicím patří mnoho desetiletí a do lázeňského města jej považujeme za vhodný.

A teď k ceně. Zvolená cena bude mít samozřejmě dopad nejen na peněženky občanů, ale i městskou kasu. Není to úplně jednoduchá kalkulace. Neplatí vždy, že při zdražení vydělá dopravce víc a dotace města bude menší. Prostě proto, že lidé budou méně jezdit. Jak to změnit? My chceme pro Tepličany dopravu uvnitř města zdarma.

V situaci, kdy ani jeden obyvatel Teplic za dopravu uvnitř města, tj. za trolejbusy, neplatil jízdné, navýší se stávající dotace o maximálně tři procenta rozpočtu. Vedlejšími pozitivními efekty je určitě to, že z města zmizí alespoň část aut a sníží se tak tlak na městskou infrastrukturu a možná se do města vrátí bydlet víc lidí. Tím se zvednou daňové příjmy. Navíc to již tři roky funguje v jiném stejně velkém městě, tak proč ne u nás.

Tato "akce" samozřejmě z městské kasy odčerpá část peněz, které by město mohlo investovat jinak. Ale vzhledem k tomu, že toto opatření pomůže většině obyvatel, považujeme ho za vhodnou investici směrem ke svým občanům. Jsme přesvědčeni, že město zvládne nejen platit za své občany likvidaci komunálního odpadu, ale i městskou dopravu.

Více vyžití Tepličanům chybí

Kvalita života patří k zásadním bodům při výběru bydliště. V padesátitisícovém lázeňském městě se jistě dá procházet klidnými parky v centru města a užívat si místní atmosféry, ale to je pro zdejší obyvatele naprosto nedostatečné vyžití.

Trávení volného času si jistě představují jinak. Ano, město sice nabízí návštěvu plavecké haly, divadla, Domu kultury či koncertů Severočeské filharmonie. Ale především možnost aktivního sportovního volnočasového vyžití (kolo, brusle) je zcela nedostatečná.

Nejčastěji skloňovaným problémem je vybudování cyklostezky. Kde se mají naše děti učit jezdit na kole? Kličkováním na frekventované silnici mezi auty? Několikaset metrová trasa uprostřed parku plného lázeňských hostů vedoucích odnikud nikam opravdu není dostatečná.

Vybudování delší cyklostezky z města ven, třeba na Barboru, naráží na to, že potřebné pozemky povětšinou nevlastní město. A je to běh na dlouhou trať. To co je však realizovatelné relativně rychle je vybudování alespoň pěti kilomentrové trasy pro kola a in-line v rámci jednoho z ucelených území, které město vlastní – buď Řetenický les, nebo úzení v prostoru Doubraského lesa a Třešňovky.

Zdvižený varovný prst je i nad ruinou zimního stadionu, která hyzdí centrum. Není sice městský, ale město může pomoci hledat řešení. Sdružení PRO Sport a Zdraví TEPLICE se chce zasadit o uklizení prostoru po bývalém zimáku.

Stávající primátor měl ve čtyřletém období například nápad zrealizovat vybudování malé zimní haly v prostorách vedle té sportovní, ale zatím došlo jen k vytvoření studie. Tu by chtělo sdružení dotáhnout až k samotné realizaci stavby. A nápad to dobrý je, vždyť ledová plocha v Teplicích chybí.

Jakákoliv systematická činnost ve sportu leží dnes z drtivé části na bedrech nadšenců, kteří práci pro jiné obětují vlastní čas a energii. Město celkem systematicky finančně podporuje provozní činnost sportovních klubů, které se o teplické děti starají. Některým sportům pro činnost stačí veřejná infrastruktura (dají se dělat v lese, cyklisté jezdí po veřejných silnicích).

Většina sportů ale ke své činnosti potřebuje zázemí v podobě adekvátního sportoviště. V tomto ohledu město promeškalo v letech minulých možnost realizovat některé rozvojové aktivity z dotačních zdrojů a nezatížit rozpočet městské kasy. Stále tu je možnost během čtyř let dokončit minimálně jednu rozvojovou investici (například již ideově usazený malý zimní stadion).

Ostatní aktivity žijí (nebo dožívají) za podpory privátních subjektů. Některé už bohužel nevydržely – viz zmiňované trosky zimního stadionu. Doufáme, že vlastník fotbalového stadionu nepřestane mít chuť tuto starost nést a neskončí i on.

Naším cílem je podpořit i ostatní, nesportovní organizované aktivity systematičtěji než doposud.

Zdravotnictví v Teplicích - spokojení pacienti i lékaři

Nemocnice Teplice, spadající pod Krajskou zdravotní, a.s., poskytuje obyvatelům lázeňského města poměrně kvalitní lékařskou péči. S tím však řada Tepličanů nesouhlasí. Zdravotnická péče se jim zdá nedostačující a proto neváhají za ošetřením či za operací jet do okolních měst, převážně pak do Ústí nad Labem.

Tento nelichotivý trend bychom chtěli, jakožto sdužení PRO Sport a Zdraví TEPLICE, změnit. Je třeba vytvořit takové podmínky, aby se v nemocnici cítili dobře jak pacienti, tak i samotní doktoři a ostatní zaměstnanci.

Oblast zdravotnictví je jednou z volebních i věcných priorit, které se chceme věnovat. Pacientům a návštěvníkům nemocnice by se mělo dostat té nejlepší a nejprofesionálnější péče.

Prioritně by mělo město začít spolupracovat s nemocnicí na získávání nových lékařů a zdravotnického personálu, kteří by přicházeli pracovat právě do teplické nemocnice. Mladým lékařům a doktorům by se pomohlo se získáváním tzv. startovacích bytů. Tím by se pak zákonitě zvýšila i kvalita poskytování zdravotní péče.

Nezbytnou součástí by mělo být také zmodernizování vybavení nemocnice. Město by mělo v rámci svého rozpočtu každoročně najít prostředky, za které by koupilo přístrojové či jiné vybavení, které by sloužilo pacientům.

Od věci by nebyly ani pravidelné schůzky všech zainteresovaných stran. Hlavními body by bylo řešení aktuálních problémů a celkové situace v nemocnici. Těchto setkání by se měli účastnit zástupci městské policie Teplice a zástupce zdravotnické záchranné služby pracoviště Teplicko. Na těchto brífinzích by se měly řešit problémy týkající se chodu nemocnice a také spolupráce mezi jednotlivými složkami.

V neposlední řadě by město mělo začít komunikovat se zástupci praktických lékařů, lékárníků a stomatologů. Vzájemná spolupráce by měla vyústit v to, že město bude podporovat myšlenku fungování zubní pohotovost v Teplicích. Dále by tu měla být otevřena alespoň jedna lékárna s prodlouženou otevírací dobou (max. do půlnoci).

Už delší dobu se řeší situace, že by mělo město usilovat o to, aby se stalo zřizovatelem zdravotnického zařízení, které by poskytovalo zdravotnickou péči a bylo i schopné zajistit veškeré potřebné pohotovosti. V okolních městech to tak bez problému funguje - Bílina má svou Hornickou nemocnici s poliklinikou, v Litoměřicích je prozměnu Městská nemocnice Litoměřice. Lázeňské město zatím nevlastní žádné zdravotnické zařízení ani není zřizovatelem nemocnice.

Čisté a bezpečné ulice, to budou nové Teplice

Parky bez odpadků či sídliště bez černých skládek. A také zlepšení bezpečnosti místních obyvatel v problémových lokalitách města. Toho by chtělo docílit občanské sdružení PRO Sport a Zdraví TEPLICE.

Teplice, jako lázeňské město, v minulosti usilovalo o to, dostat slovo lázně i do oficiálního názvu města. To by bezesporu město zviditelnilo. Podle názoru sdružení je však přednější být skutečným lázeňským městem, a to nejen na náměstí a v přilehlých parcích.

Na prvním místě je zajištění stejné péče o vzhled města na celém jeho území. Jako občané Teplic si nemůžeme nevšimnout diametrálního rozdílu v četnosti úklidu odpadků z veřejných ploch v centru města a na sídlištích či sekání trávy.

Proto si lidé ze sdružení kladou za cíl nastavit stejná "pravidla hry" v údržbě jak v centru města, tak i na jeho periferii. Že by to stálo moc peněz udržet stejný standard jako je v lázeňských parcích? Na údržbě města by se podílelo hned několik firem.

V minulosti dokonce v Teplicích takové pokusy byly, ale kvůli zájmům některých skupin se buď nerealizovaly, nebo neměly dlouhé životnosti. Že to nejde podle zákona o veřejných zakázkách, že by se jednalo o účelové rozdělení zakázky a další jiné důvody můžeme slyšet od odpůrců s různou motivací.

Tím druhým stěžejním bodem je pak problematika bezpečnosti. Ta trápí nejvíce obyvatele žijící v Trnovanech či Proseticích. V určitou denní dobu (a samozřejmě i noční) je zkrátka dobré se některým lokalitám Teplic vyhnout. Sdružení chce, aby občané města nemuseli přemýšlet, kde se mohou v klidu a pohodě pohybovat. A jak toho docílit?

Řešením by bylo nasazení co největšího počtu pěších hlídek v problémových místech s nejvyšším výskytem kriminality. Typickým místem je Masarykova ulice v Trnovanech. Také čistota ve městě a slušnost souvisí s hlídkovou činností Městské policie.

Teplické sdružení chce vyhlášku o udržování čistoty na území města, která byla v březnu 2005 zrušena. Strážník by podle nové vyhlášky měl být schopen na místě vymáhat dodržování pořádku a případné prohřešky bezprostředně postihovat.

Ovšem největší účinek je očekáván od prevence. Je vždy lepší problémům předcházet než je pak složitě řešit. Mělo by se například jednat o zefektivnění kamerového systému. Momentálně na pořádek ve městě dohlíží jen šestnáct kamer. Měl by být také navýšen a využit i při hlídání vozidel občanů proti vykradení či odcizení.

Nepřehlédněte

sdílejte s námi ...